Priser for russetiden
"Booking stengt" - det betyr at vi ikke lenger tilbyr den aktuelle pakken. Dette gjelder spesielt de største batteribankene våre hvor vi stopper bookingen tidlig på våren av hensyn til produksjonstid og kostnad.

Frister - vær obs på at vi leverer utstyr til veldig mange russefirmaer som leier ut lyd og lys. Det betyr i praksis at når dere får aggregater eller inverterpakke via lydleverandøren deres så har de fått utstyret fra oss. Russefirmaene har samme bookingfrister og det er derfor viktig at dere sikrer dere utstyr i tide.


Tidligere kunde?

Har dere en slik lapp i russebusser deres? Da har Aggregatparken AS levert utstyr til bussen før og man får mulighet til å få rabatt. Det forutsettes at ikke tidligere installasjon er fjernet og/eller ødelagt.