Strømkravet avhenger av type lydanlegg og mengde

Vi opplever at russegrupper ofte er ekstremt tidlig ute med å booke lydanlegg, ofte uten å ha kunnskap om hva de egentlig velger.

Det kan være lurt å sette seg litt inn i hvordan disse anleggene egentlig fungerer og kanskje få et forhold til dB (desibel) og strøm før man velger et anlegg. Det er forskjell på strømkvaliteten som trengs til de ulike audiomerkene, og det er også forskjell på mengde strøm. Dersom vi skal kunne gi en mest mulig presis anbefaling på strøm må vi vite hva dere skal bruke av lydutstyr. Vi har laget en oversikt over strøm til ulike lydpakker.


Mange er opptatt av hvor mange dB lydanlegget sitt kan levere. Aller først kan vi nevne at vi ikke kan anbefale en konkret strømpakke til bussen deres basert på hvor mange dB anlegget deres leverer. Det vi kan si er at desto høyere dB desto høyere er lyden.

  • En fordobling/halvering av volumet er lik ± 3 dB. En økning på 3 dB krever rent matematisk dobbelt så mange tilførte watt. Selv om dette teknisk måles som en dobling av lydstyrken, opplever øret ditt det bare som en liten endring.

Dette betyr i praksis at hvis en høyttaler spiller f.eks. 139dB så vil man med 2 stk høyttalere oppnå 142dB. Øker man til 4 stk når man 145dB og skal man nå 148dB må man ha 8 stk. En teoretisk dobling på 3dB krever altså en dobling i antall enheter fra det man har.


Det er viktig å være klar over at produsenter måler dB på to ulike måter. De aller fleste benytter "crest factor 4", deriblant L-Acoustics. Noen få aktører, f.eks. Martin Audio, har valgt å følge AES sin standard for industrien som har crest factor 2 (strengere). For å sammenligne disse må man enten trekke fra 6dB på crest factor 4 eller legge til 6 dB på crest factor 2.

Eksempel: 139dB etter crest factor 2 tilsvarer 145dB etter crest factor 4.

Det betyr i praksis at en Martin Audio høyttaler på 139dB spiller dobbelt så høyt som en L-Acoustics høyttaler på 142dB (fordi produsentene måler ulikt).