Våre leievilkår

Våre leievilkår kan lastes ned og leses via linken nedenfor.

Bestilling av utstyr og/eller mottak av utstyr regnes som aksept av leievilkårene.