Priser og tjenester

Skriv inn undertittel her

Priser hos Aggregatparken AS

Prisoversikt - aggregatleie (russebusser)

Prisoversikt - tilleggstjenester aggregatleie (russebusser)


Priser hos samarbeidspartnere

Vi har et samarbeid med russebusservice.no og Berema som hver vår bistår med frakt, service, oppfølging etc. ifm. utleid utstyr til russebusser.

Nedenfor finner man en oversikt over de ulike prisene til selskapene. 

Prisoversikt - generelle priser

Prisoversikt - leie av plass i dekorhall (vask/grunning + dekor)

Prisoversikt - Berema (importør av Honda-aggregater)